Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacy Verklaring YPSC / GDPR Privacy Notice
Geldig voor Zwemschool Het Watertje en Your personal Swim Coach. 
For English Version please scroll down
Zwemschool YPSC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil YPSC heldere en transparante informatie aan u geven hoe Zwemschool Het Watertje omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Zwemschool vraagt u de meest elementaire gegevens in te vullen op onze inschrijfpagina zodat identificatie voor zwemschool YPSC mogelijk is. Voor meer detaillering verwijst zwemschool YPSC naar de algemene voorwaarden.

Verzending van uw gegevens gebeurt veilig
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet opgeslagen in een externe database. Alle formulieren worden afgeleverd bij info@your-personal-swim-coach.nl Onze websites hebben een SSL certificaat. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.
Bij het verzenden van uw inschrijfformulier noteren wij ook het IP-adres. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of er ten onrechte gebruik is gemaakt van uw persoonsgegevens. Voor wat betreft onderhoud en toegang tot de server wordt via ISO27001 en NEN7510 certificering gewerkt. YPSC gebruikt Google Analytics, maar "anonimiseer de IP-adressen" die naar Google worden gezonden staat ingeschakeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ter controle, identificatie en het invullen van het internationale zwempaspoort en de diverse zwemdiploma's. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen uitnodigen voor zwemlessen, aangepaste data en tijden en verder alles rondom het diplomazwemmen. YPSC zal uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.
Uw akkoord
Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.
Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbestand. Als een overeenkomst eindigt, meestal na het behalen van het internationale C-zwemdiploma, dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantenbestand echter te allen tijde binnen de wettelijke kaders van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.
Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in uw gegevens ontstaan.  U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke van u zijn verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@your-personal-swim-coach.nl conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, binnen de kaders van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.
Heeft u vragen of een klacht?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@your-personal-swim-coach.nl
Identiteit van de verwerker
Your Personal Swim Coach
Theresiastraat 123B
2593 AE Den Haag
T (06) 19468131
KvK  84767316
BTW NL863357404B01
GDPR Privacy Notice for swimming schools
‘Your Personal Swim Coach’
‘Zwemschool Het Watertje’


----------------------------- English Summary -------------------------------------

Your Personal Data:
What we need?
Your Personal Swim Coach,  known as the ‘Controller’ of your personal data , collect basic personal data about you and your family which does not include any special types of information or location-based information. This does however include name, address, email etc.

Why we need it?
We need to know your basic personal data in order to provide you with information regarding our swimming lessons.

What we do with it?
All the personal data we process is handled  by our own staff only,  using the online CRM ‘Zwemscore’. The information is located on servers within the European Union. No 3rd parties have access to your personal data unless the law allows them to do so. We have a mutual Data Protection regime with Plan Plan BV, the mother company of ‘Zwemscore’ in place, to oversee the effective and secure processing of your personal data.

How long we keep it and why?
We will retain your information for 12 months after you stop having lessons with us or accessing our services (unless you inform us that you would like us to delete your information).
We will retain your information to update you on the activities we offer.
We will never pass your details onto any third party.
You can unsubscribe at any time via phone, email or by letter.
 
Do you have questions or complains?
If at any point you believe the information we process on you is incorrect you can request to see this information and even have it corrected or deleted. If you wish to raise a complaint on how we have handled your personal data, you can contact the management of the school  via 
info@your-personal-swim-coach.nl